Un top 10 al oraselor din Romania intr-o perspectiva personala

sâmbătă, 25 octombrie 2008


În amintirea lui Vasile Latiş

Trebuia să-l fi cunoscut pe Vasile Grigore Latiş pentru a-ţi da seama, pe viu, ce înseamnă o întrunire creatoare de inteligenţă, cultură şi talent. Eu l-am cunoscut – şi apreciat – prin toate aceste calităţi. Ce m-a uimit dintotdeauna la acest om a fost modul în care, în una şi aceeaşi persoană se întâlneau, completându-se reciproc tradiţia etnofolclorică de „acasă”, muntele şi pădurea, râul şi zarea specifică acestei tradiţii, şi valorile cele mai înalte ale culturii filosofice şi beletrsitice naţionale şi universale.
L-am cunoscut, mai întâi, prin anii 70, datorită unui excepţional eseu al său, despre baza etnofolclorică a Mioriţei, publicat în revista Tribuna din Cluj. Apoi la Târgu-Lăpuş, în singurătatea acelei aşezări pe atunci populată de oameni vechi şi buni, sosiţi de prin văile din apropiere, negreşit în zilele de joi la „mărturie”. Am străbătut împreună câteva din cărările acestor sate şi văi - în căutare de linişte şi frumos. Şi, oriunde ne apropiam de aceste limanuri, ne apropiam în fond, fiecare, de noi înşine.
...Cu anii reveneam la Târgu-Lăpuş, cât pentru amintiri sau câteva perspective de viitor, cât, mai ales, spre a-l întâlni pe Latiş. De neiutat au rămas pentru mine, de la prima şi până la ultima, discuţiile noastre – o aleasă desfăşurare de forţă spirituală.
Ca am, Vasile Grigore Latiş era (cel puţin în aparenţă) iubit şi stimat de aproate toată lumea. Înţeles a fost însă de foarte puţini, aşa cum cum în timpul vieţii pare că se întâmplă cu adevăratele valori.
Născut la 28 octombrie 1933 în satul Cufoaia de lângă Târgu-Lăpuş, după studii universitare strălucite la Universitatea din Cluj (printre alţii l-a avut ca mentor pe ilustrul D. D. Roşca) a desfăşurat o memorabilă activitate didactică predând limbile română şi latină (ce alăturare mai fericită putea să fie?) în cadrul liceului din Târgu-Lăpuş iar în anii din urmă la „Universitatea de Nord” din Baia-Mare.
Dacă efectele activităţii didactice nu se observă la prima vedere, ci, cu timpul, în mintea, inima şi comportamentul discipolilor, acelea scrise şi tipărite sunt, pentru totdeauna, la îndemâna oricui. Ca scriitor - poet, Vasile Latiş a publicat douăsprezece volume, începând cu „Odihna rostitoare” şi încheind, înainte de vreme, cu „Cântecul băiatului nenăscut”. Între acestea, o serie de poeme care îi are drept „interlocutori” pe Socrate şi Diotima. Principala operă ştiinţifică – totodată lucrarea sa de doctorat (pentru care, alături de cercetarea livrească, a studiat, pe teren, peste o sută de stâni) a fost „Păstoritul în Munţii Maramureşului” (apărută în două ediţii). Rămâne ca o mână competentă să-i adune şi să-i publice articolele şi eseurile, textele comunicărilor de pe la diferite reuniuni ştiinţifice, care, împreună cu opera poetică (şi cu însemnările inedite din manuscrise) vor întregi portretul unui om şi autor excepţional. S-ar cuveni ca autorităţile din Târgu-Lăpuş şi cele judeţene să facă mai mult pentru eternizarea memoriei sale în rândul lăpuşenilor prin atribuirea numelui său bunăoară străzii pe care a locuit (str. Păcii), Casei de cultură şi bibliotecii precum şi printr-o fundaţie culturală care să-i poarte numele.
Eu păstrez în biblioteca mea, la un loc privilegiat, volumele sale pe care mi le-a oferit alături de emoţionante dedicaţii concepute cu mintea şi inima. Dedicaţii care exprimă delicateţea sa spirituală, dar şi singuratetea în care trăia pe Valea Lăpuşului.
... Undeva, în ultimul său volum de versuri (Cântecul baiatului nenăscut), într-un Peisaj de copil, presimţindu-şi poate sfârşitul, poetul scria: „Rămurişul din vară / ca varul s-a stins. Păsări cu sufletul greu au tăcut. // Unde, acuma, singur să merg? Cum să nu fiu mai străin?” Până la urma Latiş a ales – ori l-a ales – o cale, omeneşte vorbind, fără întoarcere.
S-a stins la 29 august 2007 dar steaua s-a luminează deasupra Lăpuşului natal spre adevăr şi frumuseţe ... îndemnându-l.

Prof. univ. dr. Eugen S. Cucerzan
Cluj-Napoca

Niciun comentariu:

Faceți căutări pe acest blog

Cluj-Napoca, my city!

Poveste de Craciun

The tour of Romania in three minutes !

Romanian Anthem, Landscapes and Personalities!

Vis de copil, Autograf

Transilvania

Arhivă blog