Un top 10 al oraselor din Romania intr-o perspectiva personala

vineri, 5 martie 2010

Andrei Negru - Ion Clopoţel şi “Societatea de mâine”

Aparută în 2009 la editura clujeană Argonaut şi având studiul introductiv realizat de către Andrei Negru, antologia Ion Clopoţel şi “Societatea de mâine” reprezintă fără indoiala una dintre cele mai binevenite lucrări cu profil socio-istoric. Meritele acestui volum rezidă, pe de o parte, în faptul ca îl readuc în atenâia cititorilor pe Ion Clopoţel, o personalitate pe nedrept neglijată, dacă nu chiar uitată, respectiv prezintă o viziune obiectivă asupra societăţii româneşti din perioada interbelică, având din multe privinţe multiple elemente de actualitate.

Ion Clopoţel (1892-1986) a fost unul dintre cei mai importanţi jurnalişti români din prima jumătate a secolului trecut. Format ca ziarist la revista “Românul” din Arad şi avându-l ca model pe Vasile Goldiş, I. Clopotel s-a remarcat îndeosebi ca redactor-şef şi director al revistei “Societatea de mâine”. În această calitate a desfăţurat o activitate remarcabilă, contribuind semnificativ la dezvoltarea unui autentic spirit jurnalistic bazat pe un profesionalism desăvârşit ale carui fundamente erau obiectivitatea, patriotismul luminat şi, in urma unor demersuri cu caracter ştiinţific, o cunoaştere pertinentă a realităţilor sociale. Conştient de importanţa rolului educativ al presei, acesta a militat pentru profesionalizarea acestei activităţi, contribuind la formarea unor specialişti capabili de a-şi asuma un rol activ în emanciparea spirituală şi culturală a cititorilor şi implicit a poporului român.

Articolele semnate de I. Clopoţel şi inserate în această antologie relevă înalta dimensiune intelectuală a autorului. Acesta se dovedeste un bun cunoscător şi fin analist al realităţii sociale româneşti, abordând, atât teoretic cât şi practic, printre altele, subiecte precum cultura şi educatia (ca puncte de plecare ale acţiunilor de emancipare a poporului nostru), economia sau politica. Utilizând cercetarea sociografică, I. Clopoţel reuşeşte să înţeleagă problemele sociale specifice timpului său, însă nu se limitează la menţionarea critică a acestora ci, prezintă şi o serie de soluţii concrete în vederea remedierii lor.

Lectura acestei culegeri de texte ne va releva de asemenea actualitatea temelor expuse de I. Clopoţel. Subiecte precum emanciparea claselor sociale defavorizate (ţărănimea în special), profesionalizarea presei, responsabilizarea clasei politice, democratizarea sau soluţiile referitoare la depăşirea crizei economice (evident, soluţii adaptate necesităţilor anilor ’30) sunt în continuare deziderate ale societăţii româneşti contemporane.

Prin prisma actualităţii sale, parcurgerea acestei lucrări nu este adresată doar specialiştilor (sociologi, istorici etc) ci tuturor acelora interesaţi de o mai bună înţelegere a realităţii sociale din România. Nu putem încheia fără a sublinia meritul domnului Andrei Negru al cărui demers prezent în acest volum suntem convinşi că îi va conferi lui Ion Clopoţel locul pe care acesta îl merită în istoria gândirii sociale din ţara noastră.

Mihai Cucerzan

Niciun comentariu:

Faceți căutări pe acest blog

Cluj-Napoca, my city!

Poveste de Craciun

The tour of Romania in three minutes !

Romanian Anthem, Landscapes and Personalities!

Vis de copil, Autograf

Transilvania

Arhivă blog