Un top 10 al oraselor din Romania intr-o perspectiva personala

joi, 31 iulie 2008

Simion Barnutiu - 200


Există personalităţi a căror viaţă şi activitate este atât de intim legată de un eveniment istoric încât înţelelegerea sa nu se poate disocia de aceea a evenimentului în cauză. Şi, totodată, situaţii în care înţelegerea evenimentului este pentru totdeauna legată de aceea a unor personalităţi reprezentative. În această situaţie se află, pentru Revoluţia de la 1848-1849 alături de Avram Iancu – liderul său militar, Simion Bărnuţiu – mentorul său ideologic şi, un timp, conducătorul său politic
Biografia lui S. Bărnuţiu este similară aceleia a majorităţii intelectualilor români îndeosebi din Transilvania: născut (el în 2 august 1808) într-o localitate rurală, căreia personalitatea sa i-a acordat notorietate, a urmat studiile, după începuturile şcolare în satul natal (Bocşa-Română, azi în judeţul Sălaj), la Careii Mari (1820-1825), la călugării piarişti (el însuşi fiind greco-catolic), apoi la Blaj, la filosofie şi teologie (1825-1829). În perioada 1829-1831 este profesor la gimnaziu, arhivar la Consistoriu, prefect de studii la seminar; între 1831-1834 este profesor de filosofie şi istorie, apoi (1834-1839) notar (secretar la Consistoriu); din 1839 este iarăşi profesor de filosofie (a predat primul curs de filosofie în limba română în Transilvania) până în 1845 când părăseşte Blajul (în urma unui conflict cu autoritatea episcopală). În continuare, până la 1848, în pragul Revoluţiei, studiază dreptul la universitatea săsească din Sibiu. După Revoluţia de la 1848-1849 – în care a deţinut un loc proeminent - îşi continuă activitatea revendicativă în capitala imperiului – Viena, apoi studiile juridice încheiate prin doctorat în Italia, la Pavia (1854). Începând cu luna decembrie 1854 până la sfârşitul anului 1863 predă logica la gimnaziu, apoi filosofia la facultatea de filosofie şi dreptul la facultatea juridică din iaşi. Se stinge în drum spre satul natal în ziua de 16/28 mai 1864. Amintirile unor contemporani (precum G.Sion sau G. Panu) îl prezintă ca fiind un om cu o ştiinţă şi modestie ieşite din comun. Personalitatea lui se manifesta, vulcanic, doar atunci când erau în discuţie problemele îndeosebi naţionale (şi sociale) ale românilor.
Momentul stelar al biografiei sale, acela care i-a marcat întrega viaţă, pentru ca prin ideile şi acţiunile sale să o influenţeze decisiv, a fost Revoluţia de la 1848-1849. Pregătirea lui superioară, filosofică, juridică, teologică şi istorică, precum şi cunoaşterea pe viu a realităţilor Transilvaniei, i-au permis o înţelegere a momentului istoric în funcţie nu numai de necesităţile acelui „moment” ci şi în raport cu necesităţile şi tendinţele sale istorice fundamentale.
Prin clarviziunea, profunzimea şi realismul viziunii sale, a direcţionat ideologic şi politic desfăşurarea evenimentelor revoluţionare româneşti în sensul unităţii dintre revendicările naţionale, sociale şi democratice: proclamarea naţiunii române ca naţiune politică independentă, desfiinţarea iobăgiei, egalitatea tuturor în faţa legii în toate sectoarele de activitate, libertatea de gândire şi expresie, etc.

Faceți căutări pe acest blog

Cluj-Napoca, my city!

Poveste de Craciun

The tour of Romania in three minutes !

Romanian Anthem, Landscapes and Personalities!

Vis de copil, Autograf

Transilvania

Arhivă blog